kynoblog

kynoblog

De hond in je huiskamer

Heb je een hond, en ben jij dan wel de roedelleider? Ben je er heel zeker van dat na pa, ma en de 2,4 kinderen je hond de allerlaagste rang in de roedel heeft?

Al jarenlang wordt hondeneigenaren verteld dat zij de roedelleider moeten zijn. Iedereen in het gezin moet hoger in rang zijn dan de hond, want anders zou de hond wel eens de baas kunnen worden. Een hond met een dominante aanleg zal elk teken van menselijke zwakte aangrijpen om een gooi te doen naar een hogere status binnen de ‘roedel’. Dit, zo werd ons verteld, zal waarschijnlijk leiden tot probleemgedrag of in ieder geval tot een hond die niet graag commando’s opvolgt. Als dat gebeurde dan werd ons een rangverminderingsprogramma aangeraden, dat er onder meer uit bestaat eerst zelf te eten voor je de hond voert, de hond niet toe te staan om op je bed te slapen, geen trekspelletjes met hem te spelen en hem nooit als eerste door een deuropening te laten gaan. Nooit op het bed!Omdat de voorvader van de hond de wolf is, is zo’n rangverminderingsprogramma gebaseerd op het gedrag van wolven, ondanks het feit dat we een hond in onze huiskamer hebben, geen wolf.

Onlangs is nieuw onderzoek gedaan en zijn nieuwe theorieën over hondengedrag ontwikkeld, dus laten we het hondenleven eens vanuit een andere invalshoek bekijken. De eerste vraag die we ons moeten stellen is of de hond een roedeldier is. Volgens etholoog Ray Coppinger is dat niet het geval. Hij bestudeerde een groep wilde honden die in en rond een dorp leefden. Ze hadden alle middelen om te overleven voorhanden, voedsel op de vuilnisbelt, water en onderdak, dus hadden ze geen reden om een roedel te vormen. Ze leefden semi-solitair of in kleine groepjes die waarschijnlijk bestonden uit een teef en haar nakomelingen. We weten dat honden net als wij sociale dieren zijn, wat de reden is dat we zo goed onder hetzelfde dak kunnen leven. Dus gezien Coppinger’s onderzoek en het feit dat wij onze honden voorzien van voldoende voedsel, ze altijd water ter beschikking hebben, ze in een vijfsterrenaccommodatie leven en er voor lichaamsbeweging en hun gezondheid wordt gezorgd, waarom zouden ze dan een roedel met ons moeten vormen?

Een ander aspect van de roedeltheorie is dat roedels conspecifiek zijn; ze bestaan met andere woorden uit dieren van één soort. Daarom kunnen honden en mensen geen roedel vormen in de ware betekenis van het woord; een sociale groep, ja, maar geen roedel. Honden denken niet als wij, gedragen zich niet als wij, ruiken niet als wij, en leven niet naar dezelfde maatstaven als wij. Zouden we ons, gegeven deze feiten, niet moeten afvragen of onze hond in de huiskamer wel echt zint op een gelegenheid om zijn status te verhogen?

Voor zijn voortijdige dood begon John Fisher te betwijfelen of honden zichzelf wel zagen als leden van onze roedel en of ze zich wel moesten houden aan de rangorderegels die verondersteld werden onze positie als roedelleider te versterken. Helaas heeft hij niet de gelegenheid gehad om nog veel te publiceren over zijn veranderende inzichten, hoewel een van de dingen die hij nog wel publiceerde was: “…als het erom gaat hoe je met je hond wilt leven dan heb ik nieuws dat een heleboel mensen die veel moeite gedaan hebben Alfa te worden zal teleurstellen – het is allemaal abracadabra voor je hond.”

Het lijkt me zinvol een paar van de rangorderegels, waarmee we jarenlang geleerd hebben hoe een hond op te voeden om te voorkomen dat hij dominant wordt, aan de kaak te stellen. Bedenk daarbij dat deze regels gebaseerd zijn op het gedrag van wolven en niet dat van onze huishonden.

Vergelijking van het gedrag van onze honden met dat van wolven is misleidend. Alhoewel de hond vanuit de wolf is geëvolueerd, is de wolf maar heel weinig veranderd. Wij daarentegen hebben rassen in alle soorten en maten gecreëerd. We hebben rassen met vachten van verschillende kleuren, typen, lengte en zelfs zonder vacht. We hebben honden met verschillende gangen, staart- en oorstanden. We hebben honden gefokt die mensen beschermen, die voor hen apporteren, veedrijven, sleden trekken en jagen, en gewoon gezelschapshonden. De hersenen van de hond zijn veranderd; ze zijn kleiner dan die van een wolf. De hond heeft een andere bouw, ander instinctief gedrag, andere drijfveren. Een hond is geen wolf in hondenkleren; het is gewoon een hond!

Er zijn natuurlijk geen garanties dat een hond geen probleemgedrag zal ontwikkelen, maar er zijn maatregelen die je kunt nemen om dat risico tot een minimum te beperken. Kies een puppy van een fokker die de pups binnenshuis laat opgroeien zodat ze gewend kunnen raken aan huiselijke geluiden en het komen en gaan van mensen in huis. De fokker moet een begin maken met het socialisatieproces, dat moet worden voortgezet wanneer de pup in zijn nieuwe tehuis komt. Leer de hond huisregels zodat hij weet wat hij wel en wat hij niet mag doen. Als het niet de bedoeling is dat er straks een grote, harige hond op de bank ligt, dan wen hem daar al niet aan als hij nog een puppy is. Leer hem vanaf het begin de basisgehoorzaamheid, met gebruik van beloningsgerichte, motiverende methoden, zodat de pup zich ontwikkelt tot een sociale, welopgevoede hond met goede manieren.

Wij hoeven geen Alfa, dominant of roedelleider te zijn, en onze hond ook niet. Alles wat we moeten doen als eigenaar is de verantwoordelijkheid nemen onze hond te begeleiden en zijn gedrag te vormen en te beïnvloeden door goede socialisatie en training, zodat hij in harmonie met ons kan samenleven.

2 februari 2004

Auteur: Barry Eaton
Vertaling: Els Lepelaars
Origineel artikel
[Vertaald en gepubliceerd op deze site met toestemming van Barry Eaton (02.02.2004).
In zijn boekje "Dominantie, feit of fictie" (uitgeverij Yggdrasil) wordt bovenstaande uitgebreider behandeld.]

Reakties (3)

1 Jos de Bruin · 13 10 2009 - 16:08

Waarom de conclusie, de hond is geen wolf. Hij reageert wel op instincten net als de wolf. Maar sommige gedragingen zijn genetisch wat minder belangrijk. Ze hebben niet een andere bouw. Enkel sommige rassen. Sommige rassen hebben een andere bouw, zijn deze rassen dan nog meer verschillend tov de wolf als tov elkaar als hond? Een hond heeft ook geen andere drijfveren, voedselnijd en territorium verdediging is vergelijkbaar. Ik vind de conclusie dus niet juist. R Coppinger beweert ook niet dat de honden totaal verschillen, in tegendeel.
Ik kan hierover meepraten daar ik zelf met honden, wildhonden en wolven samenleef. Zelfs verschillende ondersoorten wolven en ook zeer interactief met de wolven samen leef en geaccepteerd wordt. Ze zien me als soort van alpha maar geen echt roedellid want ik ben niet continu bij ze. Wel elke dag meerdere uren.
Maar hier is niet genoeg plaats daar uitgebreid op in te gaan.
Jos de Bruin

2 Els · 18 10 2009 - 01:56

@Jos de Bruin: heb je het boek van Coppinger wel gelezen? En heb je dit ook gelezen: De alfawolf is achterhaald?

3 Martin · 27 03 2011 - 11:40

Het boekje van Barry Eaton wordt helaas niet meer in het nederlands uitgegeven. De complete tekst van het boekje ‘Dominantie: Feit of fictie?’ is te lezen op de website: http://www.hondenwijzer.com

Reageer

naam
http://
bericht

Je emailadres blijft verborgen.

Gebruik Textile voor opmaak:
*vet* wordt vet
_nadruk_ wordt nadruk
"dit is een link":http://www.domein.tld