kynoblog

kynoblog

Presteren door stimuleren

Carmen L. Battaglia beschrijft in Developing High Achievers hoe vroege stimulering van pups invloed heeft op de latere prestaties. Interessant is het ‘Super Dog’ programma van de US Military, dat uitgaat van een gevoelige periode tussen de derde en de zestiende levensdag waarin sprake is van zeer snelle neurologische groei en ontwikkeling. In deze periode worden dagelijks gedurende zeer korte tijd verschillende prikkels aan de pups toegediend. Uit onderzoek blijkt dat het al vanaf de eerste levensdagen toedienen van hele kleine porties stress een gunstige invloed heeft op het kunnen omgaan met stress later in het leven.
Naast de neurologische stimulering noemt het artikel natuurlijk als belangrijke zaken socialisatie en verrijking. Als voorbeeld van dit laatste wordt een onderzoek aangehaald dat liet zien dat kinderen die geregeld naar Sesamstraat kijken vaker in het hoger onderwijs terechtkomen en daar ook nog eens beter presteren!
Zeer de moeite waard, lezen!

volgende: vorige:

16 juni 2004

Reageer

naam
http://
bericht

Je emailadres blijft verborgen.

Gebruik Textile voor opmaak:
*vet* wordt vet
_nadruk_ wordt nadruk
"dit is een link":http://www.domein.tld